სტილი – აი ყველაფერზე პასუხი.

ახლებური მიდგომა მოსაწყენი თუ სახიფათო რამეებისადმი.

უმჯობესია სტილურად ქმნა მოსაწყენის, ვიდრე ქმნა სახიფათოსი უსტილოდ.

სახიფათოს სტილურად ქმნა არის ის, რასაც მე ხელოვნებას ვეძახი.

ჩარლს ბუკოვსკი (თარგმნა – ნიკა ჯორჯანელმა)

 ფოტო – გურამ კაპანაძ

 თბილისი, ი. აბაშიძის ქ.

თბილისი, ი. აბაშიძის ქ.

 თბილისი, ი. აბაშიძის ქ.

თბილისი, ი. აბაშიძის ქ.

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.

Leave a Reply