თბილისის ქუჩებში განსხვავებული სტილის მქონე ადამიანების ძებნისას არცთუ იშვიათად ერთი და იგივე ადამიანები იქცევენ შენს ყურადღებას. პატარა ქალაქში, სადაც ადვილია თვალშისაცემი ადამიანების დამახსოვრება და მათთან მეორედ შეხვედრაც  არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ სირთულეს, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მათი ნახვა, ვინც თავიანთ სტილზე ზრუნავენ, წლის ნებისმიერ მონაკვეთში სასიამოვნოა. ერთხელ აღმოჩენილი ინდივიდი იშვიათად თუ ღალატობს საკუთარ სტილს.  101 02 03 04 05

Leave a Reply