გასული საუკუნის თბილისის ფოტოების ერთი ნაწილი ღია ბარათებზეა დარჩენილი, რომელსაც მაშინდელი საბჭოთა მოქალაქეები ერთმანეთს უგზავნიდნენ. გთავაზობთ მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების თბილისის ხედებით გაფორმებულ ბარათებს, რომლებზეც თბილისი გაცილებით უკეთ გამწვანებული ჩანს,  ვიდრე დღესაა. Открытки Тбилиси 1975 01 Открытки Тбилиси 1975 02 Открытки Тбилиси 1975 03 Открытки Тбилиси 1975 06 Открытки Тбилиси 1975 07 Открытки Тбилиси 1975 09 Открытки Тбилиси 1975 10 Открытки Тбилиси 1975 11

One Response

Leave a Reply