ძველმანების ბაზრობა, რომელიც დედა ენის პარკში ყოველ მეორე კვირას იმართება, საინტერესო ადგილად ჩამოყალიბდა არა მხოლოდ იმ ნივთების გამო, რაც იქ შეგიძლია შეიძინო, არამედ იმ ხალხის გამო, ვინც აქ იყრის თავს დღის განმავლობაში. საინტერესო იდეებისა და სტილის მქონე ახალგაზრდების ერთობლიობა ცხადია ფოტოგრაფებისთვის საინტერესო სამუშაო მასალას წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ, port ave თბილისის ქუჩის სტილს სწორედ ძველმანების ბაზრიდან გთავაზობთ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29 28 27 26

Leave a Reply