რელიგიურ საფუძველზე იქმნებოდა იმპერიები, იყოფოდნენ ქვეყნები და ყალიბდებოდა ადამიანთა წარმოდგენა სამყაროზე. მსოფლიოში 5 დიდ, მსოფლიო რელიგიას გამოყოფენ. ესენია : ბუდიზმი, ინდუიზმი, იუდაიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი. მათი ჩამოყალიბების პირველ ხანებში, ისინი მცირე ტერიტორიებს მოიცავდნენ, თუმცა დროთა განმავლობაში მსოფლიო რელიგიებად ჩამოყალიბდნენ და პლანეტის ტერიტორიები ‘გადაინაწილეს.’

ამ ვიდეოში თქვენ საშუალება გაქვთ დააკვირდეთ როგორ ვრცელდებოდნენ მსოფლიო რელიგიები დროთა განმავლობაში,  როგორ ანაცვლებდნენ ერთმანეთს და რა ხდებოდა ახალი მიწების აღმოჩენის შემთვევებში.

მოცეულ ვიცეოში საქართველო და მთლიანად მოქცეულია მწვანე ზოლში. მწვანე ველი კი ქვეყნის ისლამურ მრწამსს გულისხმობს.

 

About The Author

ვაკეთებ იმას, რასაც ყველა აქ მყოფი - ვცდილობ დაგანახოთ ის, რასაც მე ვხედავ.

Leave a Reply