Wer Michelle, იგივე გიორგი წოწკოლაური  ვიზუალური არტისტი და ფოტოგრაფია, რომელმაც დაიწყო ყოველდღიური ფრაზების ვიზუალიზაციების შექმნა. სერიის მთავარი ღირსება ფრაზებისა და მის ფონად გამოყენებული ფოტოების თანხვედრაა, რომელიც თანამედროვე ქართული სოციუმის  ოდნაც სევდიან,  მაგრამ რეალისტურ სურათს ქმნის. 


https://www.facebook.com/wer.michelle

Leave a Reply