ონლაინ ჟურნალი What i see  წარმოგიდგენთ ჩვენს ახალ პროექტს – ქართული ხალხური რეკლამა, რომელიც აერთიანებს ყველა სპონტანურ სარეკლამო წარწერას, აბრას და გრაფიკულ არტს, რომლის შექმნაშიც მონაწილეობაარ მიუღიათ პროფესიონალ დიზიანერებსა და მარკეტოლოგებს; ის წარმოებულია სასტამბო დანადგარებისა და საბეჭდი მანქანების გარეშე, ადამიანის ხელით და კომეციული მიზნით; 


პროექტში ჩაბმა  ნებისმიერ ინტერნეტმომხმარებელს შეუძლია.  საჭიროა მხოლოდ პროექტის Facebook-ის გვერდზე გამოგვიგზავნოთ თქვენს მიერ  გადაღებული ფოტო ლოკაციის მითითებით.

https://www.facebook.com/adsfromgeorgianstreet

Leave a Reply