ბალგაზმი – ტერმნის ინგლისურენოვანი ექვივალენტი წარმოადგენს ორი სიტყვის – საწოლისა და ორგაზმის ნაზავს, ქართულ ვარიანტში კი ბალიშისა და ორგაზმის ნაზავს.  ტერმინი ერთდოულად აღწერს იმ ეიფორიასა და რელაქსაციას, რომელიც ადამიანს დამღლელი დღის შემდეგ ბალიშზე თავის დადებისთანავე ეუფლება. სიტყვა ასევე გამოიყენება იმ გრძნობის აღსაწერად, რომელიც ადამიანს დილით, ძილზე სამსახურის ან სხვა გადაუდებელი საქმის გამო იძულებით უარის თქმის დროს ეუფლება.

 

 

About The Author

ვაკეთებ იმას, რასაც ყველა აქ მყოფი - ვცდილობ დაგანახოთ ის, რასაც მე ვხედავ.

Leave a Reply