უსინათლო ბავშვთა სკოლა-პანსიონი

"...ისინი ვერ ხედავენ, მაგრამ შესანიშნავად გრძნობენ. მათი ცხოვრება, თავისებურად...
gorelovka