5444
67

ფოტოები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო

1941-1945 წლებში, ე.წ  დიდი სამამულო ომის დროს, აღმოსავლეთ ფრონტზე, სხვადასხვა...